Раппопорт Андрей Натанович

Член Бюро Президиума НО БФ "РЕК"